กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Ozone Protection Unit

News

Activity

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

 • วันโอโซนสากลประจำปี 2560

World Ozone Day 2017

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ภิรัชฮอลล์ 2 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Partner