ประกาศ เรื่องการจัดจ้างการจัดกิจกรรม “Walk & Run for Ozone and Climate 2065 Net zero” และ กิจกรรม “จิตอาสาเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์”
07 Nov 2023

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.diw.go.th/webdiw/walkrunforozon/

File upload :