นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าตรวจเยี่ยมการจัดฝึกอบรมช่างติดตั้งและบำรุงเครื่องปรับอากาศ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรียุธยา จ.พระนครศรียุธยา
19 Sep 2023

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าตรวจเยี่ยมการจัดฝึกอบรมช่างติดตั้งและบำรุงเครื่องปรับอากาศ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรียุธยา จ.พระนครศรียุธยา ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและมีพิธีมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 4 รุ่น จำนวน 80 คน โดยมีนางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย นายนราธิป เลาหตีรานนท์ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ นางสาวนาถวรรณ สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยในการดำเนินงานตามพันธกรณีภายใต้พิธีสารมอนทรีออล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (สาร HCFCS) ระยะที่ 2 โดยได้รับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า จากกองทุนพหุภาคีภายใต้พิธีสารมอนทรีออล ผ่านธนาคารโลก

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02nAQdaiuSUtz8ktcM1fo18vVZqWPg3T2BgMcy6aBBkvSKAUzVpavqDTCJeM4578tTl&id=100069284196628&mibextid=qC1gEa

File upload :