กลุ่มอนุรักษ์โอโซน และกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวและประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการซากเครื่องปรับอากาศและสารทำความเย็นอย่างถูกวิธี ภายใต้กองทุนนวัตกรร
11 Oct 2023

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 กลุ่มอนุรักษ์โอโซน และกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวและประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการซากเครื่องปรับอากาศและสารทำความเย็นอย่างถูกวิธี ภายใต้กองทุนนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมทำความเย็น (EGAT Cooling Innovation Fund: CIF) โดยสถาบันการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ณ ห้องทิพวรรณ 1 ชั้น Lobby อาคาร West Wing โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชัน โยเทล อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการซากเครื่องปรับอากาศและสารทำความเย็นอย่างถูกวิธี โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้

1. บทบาทของอุตสาหกรรมการทำความเย็น กับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มุ่งสู่ เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

2. กลยุทธ์การจัดการซากเครื่องปรับอากาศและสารทำความเย็นเพื่อลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กลุ่มอนุรักษ์โอโซนได้นำข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับการในการดำเนินภารกิจต่อไป

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0MtbPVwRhosDmvzkLe1PzV99csBHf1pm7prkAfHKodKJMke6Nfpdo3YAFouXRwd39l&id=100069284196628&mibextid=qC1gEa

File upload :