ขอความช่วยเหลือ

เนื่องจากลูกค้าร้องขอให้ทางบริษัทคำนวณ ODS ซึ่งไม่ได้แจ้งรายละเอียดอะไรไว้เลย จึงขอสอบถามว่า 1. ODS คืออะไร 2. มีการคำนวณอย่างไร ขอบคุณครับ

View 3543  | Reply 3  | By multibax  | 2016-05-28 16:15:35
 
Reply #1
ตอบ 1. ODS คือ สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (Ozone Depleting Substances: ODSs) เป็นสารเคมีสังเคราะห์กลุ่มฮาโลคาร์บอนที่มีคลอรีน หรือโบรมีนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งเมื่อ แตกตัวแล้วจะมีศักยภาพในการทำลายโอโซนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศสตราโทสเฟียร์ (Stratosphere) 2. โทรสอบถามได้ที่ส่วนอนุรักษ์โอโซน 02-202-4228
By Ozone  | 2016-07-25 15:33:12
Reply #2
1. ODS ย่อมาจาก Ozone Depleting Substances หรือ สารทำลายชั้นบรรยากาศกาศโอโซน ซึ่งสารในกลุ่มนี้จะมีอยู่ในกลุ่ม สาร CFCs กลุ่มสาร Halons หรือกลุ่มสาร HCFCs โดยสารในกลุ่มดังกล่าว จะมีองค์ประกอบทางเคมี ซึ่งมีศักยภาพในการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ODP : Ozone Depleting Potential โดยเทียบเท่า กับสาร CFC-11 ซึ่งมีค่าศักยภาพทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน = 1 รายละเอียดเพื่มเติมเจ้าของกระทู้สามารถเข้า ดูได้ตาม Links REFERENCE United Nations Environment Programme. Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. UNEP. 1987. Last amended September, 1997. http://www.unep.ch/ozone/mont_t.htm U.S. EPA List of Class I Ozone Depleting Substances (with ODP and GWP) http://www.epa.gov/ozone/ods.html List of Class II Ozone Depleting Substances (with ODP and GWP) http://www.epa.gov/ozone/ods2.html 2. สามารถสอบถามการเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ ส่วนอนุรักษ์โอโซน สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ โทรศัพท์ 02 202 4228
By TEERAPAT  | 2016-07-25 16:50:50
Reply #3
Enjoy daily galleries http://pornstars.danexxx.com/?jazmin teen xxx nerd porn pictures no popups longer flash porn videos hd dvd porn dvds laws viewing porn on the internet free porn hard forced
By taniaoo60  | 2022-05-31 17:52:27