เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์โอโซนของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของประเทศไทย
13 Mar 2017

        ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์โอโซน และเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์โอโซน เข้าพบเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์โอโซนของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนที่มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของประเทศไทย รวมทั้ง เข้าเยื่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศและคอมเพรสเซอร์ภายใต้โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ระยะที่ ๑ ของประเทศไทย เพิ่อรับฟังการบรรยายบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์โอโซนของประเทศไทย ณ ห้องประชุม ๕๐๕ ชั้น ๕ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

File upload :