สัมมนาเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานตามข้อตกลงภายใต้พิธีสารมอนทรีออล
24 Feb 2017

                ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานตามข้อตกลงภายใต้พิธีสารมอนทรีออล ณ ห้องประชุมชั้นดาดฟ้า อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยส่วนอนุรักษ์โอโซน สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์     ได้จัดสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานตามข้อตกลงภายใต้พิธีสารมอนทรีออล  ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากประสบการณ์ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน  ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิลล่า แผงเขาม้า จ.นครราชสีมา  โดยมีเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน และเจ้าหน้าที่ธนาคารโลกเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้

File upload :