การประชุมคณะกรรมการกำกับและดูแลโครงการ (Steering Committee)
17 May 2016

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและดูแลโครงการ (Steering committee) สำหรับโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูคาร์บอน (HCFC Phase Out Project) ครั้งที่ 2-1/2559 โดยมี นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้อง ประชุม 503 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

File upload :