พิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
19 Sep 2015

เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนของประเทศไทยขึ้น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค โดยมี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี

เริ่มด้วยการแสดงเปิดงาน ชุด “รังสรรค์ รักษ์โอโซน” ซึ่งเป็นการแสดงจินตลีลาที่แสดงออกถึงการสมัครสมานร่วมมือสู่การเป็นผู้รังสรรค์ อนุรักษ์โอโซนเพื่อมวลมนุษยชาติ ต่อด้วยวีดิทัศน์การลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ระหว่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการลงนาม พร้อมทั้ง ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ,ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ละ คุณยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานด้วย

พร้อมกันนี้ ยังได้มีการมอบโล่รางวัล และ เกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่นำเข้าสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น, กลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน รวมถึง หน่วยงานและกลุ่มธุรกิจในสาขาต่างๆ ที่มีความประสงค์ต้องการเข้าร่วมการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน อีกด้วย

File upload :