ขอเชิญผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกสาร HFCs เข้าร่วมโครงการจัดสัมมนาหารือแนวทางการจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เพื่อควบคุมการลดการใช้สาร HFCs ภายใต้พิธีสารมอนทรีออล ฉบับแก้ไข ณ กรุงคิกาลี (Kigali Amendment)
16 May 2023

enlightenedขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาenlightened
โครงการจัดสัมมนาหารือแนวทางการจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs)
เพื่อควบคุมการลดการใช้สาร HFCs ภายใต้พิธีสารมอนทรีออล ฉบับแก้ไข ณ กรุงคิกาลี (Kigali Amendment) 
 
1 มิถุนายน 2566 
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ
 

yesฟรี‼ ไม่มีค่าใช้จ่าย‼

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02 430 6308 ต่อ 1716
 
 

File upload :