ประกาศ ขอความร่วมมือผู้นำเข้าสาร HCFCs โปรดแจ้งยืนยันหรือคืนสิทธิ์การนำเข้า ประจำปี 2562 หากไม่มีการนำเข้าสารในปีนี้หรือหากประสงค์นำเข้า HCFCs เพิ่มเติมภายในปีนี้ ขอให้แจ้งปริมาณนำเข้าที่ต้องการจากโควต้าที่ได้รับในปีนี้ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562
08 Oct 2019

File upload :