พิธีส่งมอบเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น
02 Jan 2019

       

          วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายทองชัย  ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมอบเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 40 ชุด มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ นายธวัช  เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้รับมอบเครื่องมือพื้นฐานฯ และนางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงานอุตสาหกรรม

          การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้สารทำความเย็น HCF-32 ในเครื่องปรับอากาศแก่บุคลากรฝึกช่างเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างเครื่องปรับอากาศภายในประเทศ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามหลักวิชาการ

File upload :