โครงการสัมมนาการควบคุมการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนของประเทศไทย และการจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสารกลุ่ม HCFCs ปี พ.ศ. 2562
19 Nov 2018

        กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กำหนดจัดสัมมนาการควบคุมการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนของประเทศไทย และการจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสารกลุ่ม HCFCs ปี พ.ศ. 2562 เพิ่มเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการนำเข้าและกำหนดสิทธิปริมาณการนำเข้าสารกลุ่ม HCFCs ให้แก่ผู้ประกอบการนำเข้า ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ ห้องปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

 

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ