ประกาศยกเลิกการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่่อโทรทัศน์ประจำปี 2561
07 Aug 2018

ตามที่ กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย ประกาศจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ประจำปี 2561 นั้น

กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย โดยคณะกรรมการจัดจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์  ขอยกเลิกการจัดจ้างในครั้งนี้ เนื่องจากไม่มีผู้สนใจยื่นเอกสารข้อเสนอ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ