ประกาศจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ประจำปี 2561
27 Jun 2018

กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย มีความประสงค์จะจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ประจำปี 2561 โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดการเสนอราคาตามเอกสารแนบ

กำหนดยื่นเอกสารข้อเสนอภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 5 ห้อง 512 กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม  และกำหนดเปิดซองเอกสารในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 0 2202 4228 ในวันและเวลาราชการ 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ