สัมภาษณ์สดสถานีโทรทัศน์ RAMA CHANEL วันโอโซนโลก 16 กันยายน
17 Sep 2017

นวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์สดสถานีโทรทัศน์ RAMA CHANEL ช่อง True Visions 42 ในรายการ “พบหมอรามา” เนื่องในวันโอโซนโลก 16 กันยายน ของทุกปี ในประเด็นสถานการณ์ชั้นโอโซนของโลกปัจจุบันที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชากรโลกรวมถึงในประเทศไทย และการควบคุมการใช้สาร HCFCs ในปัจจุบันที่มีผลต่อชั้นโอโซน เพื่อให้ผู้รับชมนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ณ ห้องสตูดิโอรามาแซนแนล (ห้อง 513) ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดี

File upload :