งานวันโอโซนสากลประจำปี 2560 (World Ozone Day 2017)
12 Sep 2017

ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์  รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน "วันโอโซนสากลประจำปี 2560" เพื่อร่วมฉลองโอกาสครบรอบ 30 ปี พิธีสารมอนทรีออล ว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรอบชิงชนะเลิศ ในหัวข้อ "30 ปี พิธีสารมอนทรีออลในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนด้วยความห่วงใยทุกชีวิตบนโลก" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมมอบทุนการศึกษารวมกว่า 70,000 บาท และพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน(HCFCs) จำนวน 56 ราย โดยมี ดร.วิรัช วิฑูรย์เธียร ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อม ประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟิก ธนาคารโลก Mr. Shaofeng Hu ผู้ประสานงาน Compliance Assistance Programme ประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ กล่าวถึงรายละเอียดการดำเนินงานภายใต้พิธีสารมอนทรีออล นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายอนวัช  สุวรรณเดช ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม นางสาวสิริกาญจน์ การิกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 9 นางสาวศิรกาญจน์ ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์โอโซน นางสาววรวดี เจริญทรัพย์ ธนาคารออมสิน ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 2 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

File upload :