พิธีเปิดงานแสดงสินค้า Bangkok RHVAC 2017 และ Bangkok E&E 2017
07 Sep 2017

       ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2560 ครั้งที่ 11 (Bangkok RHVAC 2017) และ งานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2560 ครั้งที่ 7 (Bangkok E&E 2017) พร้อมด้วย นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผุ้อำนวยการส่วนอนุรักษ์โอโซน และเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์โอโซน เข้าร่วมงานในครั้งนี้  ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2560  โดยมีนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบถึงศักยภาพในการผลิตสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบ และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้สินค้าไทย ณ ฮอสส์ 98-100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

File upload :