เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์โอโซนของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนเข้าเยื่ยมชมการดำเนินงานของประเทศไทย
17 Mar 2017

          ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวนาถวรรณ สุขชัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์โอโซน เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์โอโซน เข้าพบเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์โอโซนของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ที่มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของประเทศไทย รวมทั้ง เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศและคอมเพรสเซอร์ภายใต้โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ระยะที่ ๑ ของประเทศไทย เพื่อรายงานความคืบหน้าของการเยี่ยมชมการดำเนินงานของประเทศไทย ณ ห้องประชุมรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น ๓ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

File upload :