ประกาศขยายระยะเวลาจัดจ้างการจัดทำหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศโอโซน
15 Mar 2017

ส่วนอนุรักษ์โอโซน สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอขยายระยะเวลาจัดจ้างการจัดทำหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซน กำหนดยื่นซองภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ชั้น 5 ห้อง 512 และกำหนดเปิดซองเอกสารในวันที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้/สอบถามทางโทรศัพท์ 0 2202 4228 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.industry.go.thwww.diw.go.thphp.diw.go.th/treaties/www.ozonediw.org  

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ