ประกาศว่าจ้างการจัดทำหนังสือให้ความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่ใช้สารทดแทนสารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs)
19 Dec 2016

ส่วนอนุรักษ์โอโซน สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความประสงค์ว่าจ้างการจัดทำหนังสือให้ความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่ใช้สารทดแทนสารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) กำหนดยื่นซองภายในวันที่    9 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ชั้น 5 ห้อง 512 และกำหนดเปิดซองเอกสารในวันที่ 10 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้/สอบถามทางโทรศัพท์ 0 2202 4228 ในวันและเวลาราชการ