งานเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ประกอบการเครื่องปรับอากาศไทยรายแรก
21 Apr 2016

               วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ได้รับเกียรติจากนายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ประกอบการไทยรายแรก ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ และเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถนนงามวงศ์วาน จ.นนทบุรี โดยมี นายธันยวัฒน์  จิตติพลังศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กล่าวต้อนรับ ดร.วิรัช วิฑูรย์เธียร ผู้ประงานสานโครงการมอนทรีออลโปรโตคอล ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค กล่าวถึงเหตุผลของการลดการใช้สาร HCFCs และการลดโลกร้อน ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน และนายสมศักดิ์  จิตติพลังศรี ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงวิสัยทัศน์ ซึ่งมีนายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี นายณรงค์ แก้วเศวตพันธุ์ ผู้แทนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข ผู้แทนธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานจำนวนมาก
               บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศได้เข้าร่วมโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ระยะที่ ๑ โดยโครงการดังกล่าวได้รับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากกองทุนพหุภาคีภายใต้พิธีสารมอนทรีออลผ่านธนาคารโลก และได้รับการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ ๓๘ ล้านบาท และถือเป็นผู้ประกอบการเครื่องปรับอากาศไทยรายแรกที่สามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต และอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับสายการผลิต รวมถึงผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น HFC-32 ทดแทนสารทำความเย็นเดิม คือ HCFC-22 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว