ประชุมสัมมนาเพื่อติดตามสถานการณ์การใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออไรคาร์บอน (สาร HCFCs)
04 Apr 2016

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามสถานการณ์การใช้สารไฮโดรคลอโร ฟลูออไรคาร์บอน (สาร HCFCs) ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และอุตสาหกรรมโฟม ในการนี้นายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีนางสาวศิรกาญจน์ ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีตัวแทนผู้ประกอบกิจการโรงงานให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก ณ ห้องปาริชาติ ชั้น3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ จัดการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานเตรียมความ พร้อมในการใช้สารใช้สารทดแทนสาร HCFCs ของภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น อุตสาหกรรมโฟม และรับรู้สถานการณ์ความต้องการการใช้สาร HCFCs และ HCFCs ของโลกและการลดและเลิกใช้สาร HCFCs ตามแนวทาง “Dubai pathways” ตลอดทั้งความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้โครงการลดและเลิกใช้สาร HCFCs