สาร HCFC-141b สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธ.ค. 2559
22 Dec 2015

สาร HCFC-141b สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธ.ค. 2559

โปรดทราบ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟมที่แจ้งความประสงค์ในการปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ใช้สารทดแทนอื่นแทนสาร HCFC-141b สามารถใช้สาร HCFC-141b ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ประชาสัมพันธ์จาก สสย.กรอ.

 

File upload :