พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลของกิจกรรมวันโอโซนสากลประจำปี พ.ศ. 2563
09 Dec 2020

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีในพิธีมอบเกีนรติบัตรและเงินรางวัลของกิจกรรมวันโอโซนสากลประจำปี 2563 โดยมีนายนราธิป เลาหตีรานนท์ รักษาการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญกล่าวรายงาน พร้อมทั้งนางจริยา มิตรอุปถัมภ์ และนางสาวนงคราญ สุจริตกิตติกุล นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ร่วมแสดงความยินดีด้วย ซึ่งในปีนี้ได้จัดกิจกรรมเป็นการประกวดออกแบบหน้าปกและโปรไฟล์เฟซบุ๊กของกลุ่มอนุรักษ์โอโซนในหัวข้อ “Ozone for life: 35 Years of ozone layer protection” หรือ “โอโซนเพื่อชีวิต: 35 ปีในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน” โดยผลการตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีผู้ชนะ 2 ราย ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวปิยะมาศ คดโมก ได้รับเงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกาญจนา บุญมาก ได้รับเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

File upload :