ประชุมการควบคุมการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนของประเทศไทยและการจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสาร HCFCs ปี พ.ศ.2562 และปี พ.ศ.2563
07 Oct 2019

นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนาการควบคุมการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนของประเทศไทยและการจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสาร HCFCs ปี พ.ศ.2562 และปี พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการควบคุมการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนของประเทศไทยและการจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสาร HCFCs ปี พ.ศ.2562 และ ปี พ.ศ.2563 โดยมีนางสาวนาถวรรณ สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน พร้อมด้วย ดร.วิรัช วิฑูรย์เธียร หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกธนาคารโลก นำเสนอการควบคุมการลดใช้สาร HFCs และแนวทางการคิดคำนวณค่า baseline years ของสาร HFCs ของประเทศไทย ซึ่งมีผู้นำเข้าสารและเจ้าหน้าที่ กรอ. เข้าร่วมสัมมนาฯ ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ สามารถดาวโหลดเอกสาร presentation ได้ที่นี่

File upload :