สัมมนาการควบคุมการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนของประเทศไทยและการจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสารกลุ่ม HCFCs ปี พ.ศ. 2562
20 Nov 2018

  

          วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการควบคุมการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนของประเทศไทย และการจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสารกลุ่ม HCFCs ประจำปี พ.ศ. 2562  โดยมีนายนราธิป  เลาหตีรานนท์ รักษาการนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.วิรัช วิฑูรย์เธียร หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ธนาคารโลก  นางสาวนงคราญ  สุจริตกิตติกุล รักษาการนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน จำนวน 100 ราย ณ ห้องปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ      

          โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการนำเข้า และกำหนดสิทธิปริมาณการนำเข้าสารกลุ่ม HCFCs ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

File upload :