กิจกรรมการแข่งขัน The Ozonor Hackathon ภายใต้ชุดกิจกรรม "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"
17 Nov 2018

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. กลุ่มอนุรักษ์โอโซน จัดกิจกรรมการแข่งขัน The Ozonor Hackathon ภายใต้ชุดกิจกรรม "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน ดร. วิรัช  วิฑูรย์เธียร หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อม ธนาคารโลก รศ.ดร.พิสุทธิ์  เพียรมนกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ Naplab สามย่าน กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น รวบรวมความรู้เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศโอโซน และแนวทางการจัดการสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนที่ถูกต้องจาก Workshop I และ Workshop II ให้ตอบโจทย์การจัดการปัญหาชั้นบรรยากาศโอโซนถูกทำลาย กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 63 ราย แบ่งเป็น 13 ทีม และเป็นการสรรหา 4 ทีม สุดท้าย เพื่อไปนำเสนอในรอบชิงชนะเลิศ Perfect Pitching ในวันสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ต่อไป

รายชื่อทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

1. HeroZone

2. Green Energy

3. Eco Ozone

4. OurZone 

File upload :