ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 20 ชุด
02 Nov 2018

                  กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย โดยคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารHFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 20 ชุด ได้พิจารณาเอกสารข้อเสนอเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

 

                   สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ