ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 5 ชุด และจำนวน 15 ชุด
02 Nov 2018

กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย โดยคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรมฯ จำนวน 5 ชุด และจำนวน 15 ชุด ได้พิจารณาเอกสารข้อเสนอเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ