ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อนำสารทำความเย็นไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน 32 มาใช้ในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 7 มีนาคม 2556 ณ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
19 Sep 2015