การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 (Workshop II) ภายใต้ชุดกิจกรรม "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"
27 Oct 2018

          วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. กลุ่มอนุรักษ์โอโซน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 (Workshop II) ภายใต้ชุดกิจกรรม "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2561 โดยมีนางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน รศ.ดร.พิสุทธิ์  เพียรมนกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน จำนวน 120 ราย ณ ห้อง Academy ชั้น 33 ดีแทคเฮ้าส์ อาคารจามจุรีสแควร์

          การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะ การต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศโอโซน และแนวทางการจัดการสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนที่ถูกต้องจาก Workshop I รวมทั้งระดมความคิดเห็นเพื่อตอบโจทย์การจัดการปัญหาชั้นบรรยากาศโอโซนถูกทำลาย เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรม Hackathon ต่อไป  

File upload :