งานวันโอโซนสากลประจำปี 2561 ภายใต้กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต
01 Oct 2018

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กล่าวเปิดงาน World Ozone Day 2018 "Keep Cool And Carry On The Montreal Protocol" ภายใต้กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ภาคใต้ โดยมีนางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน นายปริญญ์  พุทธิสมบัติ ประธานกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ Phuket square hall 2 ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดและเลิกใช้สาร HCFCs ในกิจกรรมต่าง ๆ ผลกระทบ รวมทั้งการใช้สารทดแทนสาร HCFCs เพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและเลิกใช้สาร HCFCs โดยนางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน คุณปริญญ์  พุทธิสมบัติ ประธานกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน และคุณเจฟฟี่ เบญจกุล คนดังที่มีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม มินิคอนเสิร์ตจากคุณชิน ชินวุฒิ และเล่นเกมตอบคำถาม แจกของรางวัล

File upload :