งานวันโอโซนสากลประจำปี 2561 ภายใต้กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
21 Sep 2018

     

          วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน กล่าวเปิดงาน World Ozone Day 2018 "Keep Cool And Carry On The Montreal Protocol" ภายใต้กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผศ. ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายปริญญ์  พุทธิสมบัติ ประธานกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ลานกิจกรรมใต้ท้องเครื่องบิน ชั้น G ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดและเลิกใช้สาร HCFCs ในกิจกรรมต่าง ๆ ผลกระทบ รวมทั้งการใช้สารทดแทนสาร HCFCs เพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและเลิกใช้สาร HCFCs โดยนางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน คุณปริญญ์  พุทธิสมบัติ ประธานกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน และคุณเจฟฟี่ เบญจกุล คนดังที่มีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม มินิคอนเสิร์ตจากคุณแจ๊ค เมธัส AF4 และเล่นเกมตอบคำถาม แจกของรางวัล

 

File upload :