งานแถลงข่าวเปิดตัวชุดโครงการ "เรื่องโอโซน เรื่องของเรา"
18 Sep 2018

          วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายประกอบ  วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดโครงการ “เรื่องโอโซน เรื่องของเรา” โดยมี นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย ดร. วิรัช วิฑูรย์เธียร หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ธนาคารโลก ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  นางนภาพรรณ กาญจนะโภคิน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน ธนาคารออมสิน  รศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม I-Think ชั้น 1 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม และผู้สนใจทั่วไปเพื่อร่วมมือกันอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซนซึ่งสำคัญต่อความเป็นอยู่ของทุกคน

File upload :