งานวันโอโซนสากลประจำปี 2561 ภายใต้กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
14 Sep 2018

           
          วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน World Ozone Day 2018 "Keep Cool And Carry On The Montreal Protocol" ภายใต้กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) โดยมีนางสาวศิรกาญจน์ ศรีเลขา ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กล่าววัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายศุภชัย โปฎก ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน นางสาวพเยาว์ คำมุข ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายปริญญ์ พุทธิสมบัติ ประธานกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ลานกิจกรรมแฟชั่นโซน LG ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน กรุงเทพมหานคร 
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดและเลิกใช้สาร HCFCs ในกิจกรรมต่าง ๆ ผลกระทบ รวมทั้งการใช้สารทดแทนสาร HCFCs เพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและเลิกใช้สาร HCFCs โดยนางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย นายอรุณ  เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น คุณปริญญ์  พุทธิสมบัติ ประธานกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน และคุณพัดชา  เอกอายุวัฒน์ คนดังที่มีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม มินิคอนเสิร์ตจากคุณชิน ชินวุฒิ เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ประจำปี 2561 คุณกิก ดนัย  จารุจินดา นักแสดงช่อง 3 และเล่นเกมตอบคำถาม แจกของรางวัล
File upload :