งานวันโอโซนสากลประจำปี 2561 ภายใต้กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
08 Sep 2018

              

       วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวนาถวรรณ สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กล่าววัตถุประสงค์และเปิดงาน World Ozone Day 2018 "Keep Cool And Carry On" THE MONTREAL PROTOCAL ภายใต้กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ประจำปี 2561 ภาคตะวันออก โดยมีคุณปริญญ์  พุทธิสมบัติ ประธานกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอนุรักษ์โอโซน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรม (หน้าร้าน Food Park) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า จังหวัดชลบุรี 

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดและเลิกใช้สาร HCFCs ในกิจกรรมต่าง ๆ ผลกระทบ รวมทั้งการใช้สารทดแทนสาร HCFCs เพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและเลิกใช้สาร HCFCs โดยนางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน คุณปริญญ์  พุทธิสมบัติ ประธานกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน และคุณเจฟฟรี่ เบญจกุล คนดังที่มีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม มินิคอนเสิร์ตจากคุณชิน ชินวุฒิ และเล่นเกมตอบคำถาม แจกของรางวัล 

File upload :