ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มอนุรักษ์โอโซน
29 Aug 2018

ตามที่ กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มอนุรักษ์โอโซน นั้น

บัดนี้  กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย โดยคณะกรรมการจัดจ้างโครงการปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มอนุรักษ์โอโซน ได้พิจารณาเอกสารข้อเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 99,777.50 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ