การฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารทดแทนสาร HCFC-141b ในภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟมโพลียูรีเทน ครั้งที่ 2
27 Aug 2018

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ร้อยเอกธเนศ  จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารทดแทนสาร HCFC-141b ในภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟมโพลียูรีเทน ครั้งที่ 2 โดยมีนางสาวศิรกาญจน์ ศรีเลขา ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 100 คน ณ ห้องโชติกา ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานการติดตั้ง การจัดการควบคุมด้านความปลอดภัยในการใช้สารทดแทนสาร HCFC-141b ในการผลิตโฟมโพลียูรีเทน และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้สารเป่าโฟมทดแทน และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล พร้อมเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ HPMP Stage II ของประเทศไทย 

File upload :