ประกาศยกเลิกการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ประจำปี 2561
06 Aug 2018

ตามที่ กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย ประกาศจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ประจำปี 2561 นั้น

บัดนี้  กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย โดยคณะกรรมการจัดจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ได้พิจารณาเอกสารข้อเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ขอยกเลิกการจัดจ้างในครั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอไม่ครบตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารโลก

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ