ประกาศจัดซื้อเครื่องโทรสาร (Fax Machine)
04 Jun 2018

กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องโทรสาร (Fax Machine) จำนวน 2  เครื่อง โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดตามเอกสารแนบ

กำหนดยื่นเอกสารข้อเสนอภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 5 ห้อง 512 กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม  และกำหนดเปิดซองเอกสารในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 0 2202 4228 ในวันและเวลาราชการ 

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ