ประกาศจ้างจัดกิจกรรมวันโอโซนสากลประจำปี 2561
16 May 2018

กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย มีความประสงค์จะจ้างจัดกิจกรรมวันโอโซนสากลประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดตามเอกสารแนบ

 กำหนดยื่นเอกสารข้อเสนอภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 5 ห้อง 512 กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม  และกำหนดเปิดซองเอกสารในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 0 2202 4228 ในวันและเวลาราชการ 

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ