พิธีส่งมอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น
15 May 2018

          วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ร้อยเอกธเนศ  จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานส่งมอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น จำนวน 12 เครื่อง ให้แก่กรมศุลกากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจวิเคราะห์สารทำความเย็นได้ โดยมี นายออน  อุ่นทวีทรัพย์ นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ กรมศุลกากร เป็นผู้รับมอบเครื่องมือฯ ดังกล่าว พร้อมด้วย นายประกอบ  วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายบรรจง  สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย  นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรร

File upload :