ประกาศยกเลิกการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น
07 May 2018

                  กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น ได้พิจารณายกเลิกการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากไม่มีผู้สนใจยื่นเอกสารข้อเสนอ

 

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ