การประชุม The Regional Launch Workshop on Opportunities for Higher Energy Efficient, Lower-Global Warming Potential Cooling in Philippines, Thailand and Vietnam
07 May 2018

                 วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมงคล  พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม The Regional Launch Workshop on Opportunities for Higher Energy Efficient, Lower-Global Warming Potential Cooling in Philippines, Thailand and Vietnam ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 โดยมีนายสมชาย  สถากุลเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดร. วิรัช  วิฑูรย์เธียร ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโสธนาคารโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก  นางสาววราภรณ์  หิรัญวัฒน์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโสธนาคารโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก  นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น หน่วยงานหลักที่กำกับดูแลด้านพลังงาน และหน่วยงานหลักในการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้พิธีสารมอนทรีออล ว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมบางกอก แมรีออท สุขุมวิท กรุงเทพฯ

                การประชุมดังกล่าว เป็นการเปิดตัวโครงการกระตุ้นตลาดในการปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องปรับอากาศในห้องที่ใช้สารทำความเย็นที่มีค่าศักยภาพที่ทำให้โลกร้อนต่ำ และมีประสิทธิภาพสูงใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งทั้ง 3 ประเทศ ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทำความเย็นภายใต้พิธีสารมอนทรีออลฉบับปรับแก้ ณ กรุงคิกาลี (Kigali Cooling Efficiency Program: K-CEP) โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุม คือ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหารือเกี่ยวกับความท้าทาย รวมถึงกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ และการดำเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำไปลู่การลดการใช้สารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

 

File upload :