สัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนของประเทศไทย ระยะที่ 2
21 Mar 2018

  

           วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. ร้อยเอกธเนศ  จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนของประเทศไทย ระยะที่ 2 (Thailand HCFC Phase-out Management Plan Stage II: HPMP Stage II) โดยมี นางจริยา  มิตรอุปถัมภ์ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร. วิรัช  วิฑูรย์เธียร ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโส ธนาคารโลก ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก นางสาววราภรณ์  หิรัญวัฒน์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโส ธนาคารโลก ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน เป็นวิทยากรร่วมบรรยายเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการลดและเลิกใช้สาร HCFCs ของประเทศไทย รวมทั้งการลดใช้สาร HFCs ภายใต้พิธีสารมอนทรีออล ฉบับปรับแก้ ณ กรุงคิกาลี (Kigali Amendment) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม