สัมมนาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารทดแทนสาร HCFC-141b ในภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟมโพลียูรีเทน
30 Jan 2018

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารทดแทนสาร HCFC-141b ในภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟมโพลียูรีเทน โดยมีนางสาวศิรกาญจน์ ศรีเลขา ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กล่าวรายงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต ความปลอดภัยในการทำงานให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบกิจการโฟม รับทราบข้อมูลสามารถนำไปใช้ในการผลิตได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ HPMP Stage II ของประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการผลิตโฟม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานกว่า 180 คน ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

File upload :