การประชุมจัดสรรสิทธิปริมาณนำเข้าสารกลุ่ม HCFCs ปี พ.ศ. 2561
08 Dec 2017

ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางอนงค์  ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมจัดสรรสิทธิปริมาณนำเข้าสารกลุ่ม HCFCs ปี พ.ศ. 2561 โดยมี นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

File upload :