กิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สาร HCFCs (ภาคใต้)
24 Sep 2017

 
ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. นางสาวนาถวรรณ สุขชัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์โอโซน สสย.กรอ. กล่าววัตถุประสงค์และเปิดกิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ภาคใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสย.กรอ. และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดและเลิกใช้สาร HCFCs ในกิจกรรมต่าง ๆ ผลกระทบ รวมทั้งการใช้สารทดแทนสาร HCFCs เพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ เล่นเกม แจกของรางวัล และการทอล์คโชว์ของคฺณแม็กซ์ (ตรัย นุ่มแก้ว) ผู้ชนะการประกวดรายการเดี่ยวดวลไมค์ไทยแลนด์ จากช่องเวิร์คพอยท์ พูดเกี่ยวกับสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนที่พบในชีวิตประจำวัน
File upload :