งานแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้า Bangkok RHVAC 2017 Bangkok E&E 2017 และงานวันโอโซนสากลประจำปี 2560
23 Aug 2017

                         ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นางอนงค์  ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายสุพัต  อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และนายวิษณุ  ลิ่มวิบูลย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2560 (Bangkok RHVAC 2017) งานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2560 (Bangkok E&E 2017) และงานวันโอโซนสากลประจำปี 2560  ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2560 ณ ฮอลล์ 98-100  ไบเทค บางนา โดยมีนางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์โอโซน และเจ้าหน้าที่ สสย.กรอ. เข้าร่วมงานในครั้งนี้  โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อโชว์ศักยภาพสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม และการจัดกิจกรรมวันโอโซนสากล 2560 ณ ห้องพาณิชย์สัมพันธ์ ชั้น 11 อาคารริมน้ำ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

File upload :